Resurse umane

Anunț din data de 20/04/2021

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,

Piața Traian nr. 2, Brăila, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție

Referent, treapta I,

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, specializare arte plastice, perioadă nedeterminată, 1/2 normă, vechime în muncă min. 4 ani.

I.Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 06 mai 2021 ora 1600
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 10 mai 2021 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 17 mai 2021 ora 1330 – proba scrisă, 20 mai 2021 ora 1330  – interviu
 • Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Anunț din data de 13/10/2020

Având în vedere art. 41-45 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014. În temeiul prevederilor art. 31, art. 39 alin (1) şi (2), art. 10 din Legea – cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, anunţă organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare în grad/treaptă a personalului contractual din cadrul instituţiei. în data de 28 octombrie 2020 la sediul instituţiei, astfel:

Promovare în grad profesional:

1.Economist gr. Specialist IA – 1 post din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate – data de 28.10.2020 ora 0830;

2.Economist gr. I – 1 post din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate – data de 28.10.2020ora I030;

3.Referent gr. IA – I post din cadrul Serviciului Spectacole, Proiecte. Consiliere – Mediere – data de 28.10.2020 ora 1230.

Promovare în treaptă profesională:

1) Referent – tr. IA – 1 post din cadrul Biroului Valorificarea Tradiţiei Populare – data de 28.10.2020 ora 1430.
Anunț din data de 11/10/2019

Având în vedere art. 41-45 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

În temeiul prevederilor art. 31, art. 39 alin (1) și (2), art. 10 din Legea – cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, anunță organizarea și desfășurarea examenelor de promovare în grad/treaptă a personalului contractual din cadrul instituției, în data de 28 octombrie 2019 la sediul instituției, astfel:

 1. Promovare în grad profesional:
 2. Referent specialitate gr. II – 1 post din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate – data de 28.10.2019 ora 0830;
 3. Consilier juridic gr. I – 1 post din cadrul Compartimentului Juridic – data de 28.10.2019 ora 1030;
 4. Tehnoredactor gr. I – 1 post din cadrul Biroului Valorificarea Tradiției Populare – data de 28.10.2019 ora 1230.
 • Promovare în treaptă profesională:
 • Muncitor calificat – tr. I – 1 post din cadrul Biroului Tehnic – Administrativ – data de 28.10.2019 ora 1430.

Examenul constă în probă scrisă.
ANUNȚ din 07.11.2018

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Piața Traian nr. 2, Brăila,

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție

Referent gradul I,

studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul – știinte economice

I.Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 21 noiembrie 2018 ora 1500
 2. Selecția dosarelor de înscriere:                            22 noiembrie 2018 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 03 decembrie 2018 ora 1000 – proba scrisă;                                                          05 decembrie 2018, ora 1000 – interviu
 5. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Bibliografie concurs si Anunt referent gradul I 

Rezultate selectie dosare Referent gr.I

Rezultat proba scrisă concurs Referent gr.I

Rezultat interviu Referent gr.I

Rezultat final concurs Referent gr.I


Lista functiilor 28.09.2018


ANUNȚ din 04.04.2018

Având în vedere art. 41-45 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

În temeiul prevederilor art. 31, art. 39 alin (1) și (2), art. 10 din Legea – cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, anunță organizarea și desfășurarea examenelor de promovare în grad/treaptă a personalului contractual din cadrul instituției, în data de 23 aprilie 2018 la sediul instituției, astfel:

 1. Promovare în grad profesional:
 • Referent gr. I – 3 posturi din cadrul Serviciului Spectacole, Proiecte, Consiliere – Mediere – data de 23.04.2018 ora 1000.

Anunt promovare gr I

Bibliografie ref I

Rezultate proba scrisă Ref.grad I

Rezultate finale promovare Ref.grad I


lista salarii 30 martie 2018