Informații de interes public

Manager: Sulicu Petronela – Alina

Contabil Șef: Duțu Lenuța

Șef Serviciu Spectacole, Proiect, Consiliere-Mediere: Lungu Daniela

Șef Birou Valorificarea Culturii Tradiționale: Bițeanu Marius-Cristinel

Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Cosma Gineta-Monica