Resurse umane – Arhiva

{:ro}Lista salarii 30 martie 2018

Anunț din data de 08/11/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,

Piața Traian nr. 2, Brăila,

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție

Referent, treapta I,

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, specializare arte plastice, perioadă nedeterminată, 1/2 normă, vechime în muncă min. 6 ani.

Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 22 noiembrie 2017 ora 1500
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 23 noiembrie 2017 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 06 decembrie 2017 ora 1000 – proba practică (modelarea ceramicii la roata electrică)                                                                                                                           08 decembrie 2017 ora 1000 – proba scrisă                                                             12 decembrie 2017, ora 1000 – interviu
 5. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Anunt Referent treapta I

Bibliografie Referent treapta I

Rezultate selectie dosare Referent treapta I

Rezultate proba practica Referent tr.I

Rezultate proba scrisa referent tr.I

Rezultate interviu Referent tr.I

Rezultate finale examen Referent tr.I


Anunț din data de 05/10/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,

Piața Traian nr. 2, Brăila,

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție

Traducător gradul III,

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – științe umaniste/filologie, specializarea Limba și literatura engleză, autorizație de traducător, vechime în specialitatea studiilor min. 3 ani.
I.Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 19 octombrie 2017 ora 1600
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 20 octombrie 2017 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 03 noiembrie 2017 ora 1100 – proba scrisă

                                      07 noiembrie 2017, ora 1100 – interviu

 1. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Anunt post Traducator grad III

Bibliografie concurs traducator grad III  


Anunț din data de 29/09/2017

LISTA FUNCȚIILOR

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE BRĂILA

la data de 30 septembrie 2017

În temeiul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , având în vedere art. 33. – Transparența veniturilor salariale  –  Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, vă prezentăm lista funcțiilor și salariilor personalului din instituție.

FUNCTII 30 sept 2017


Anunț din data de 30/08/2017

Având în vedere art. 41-45 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, anunță organizarea și desfășurarea examenelor de promovare în grad/treaptă a personalului contractual din cadrul instituției, în data de 14 septembrie 2017 la sediul instituției, astfel:

 1. Promovare în grad profesional:
 • Șef birou gr. II – 1 post din cadrul Biroului Valorificarea Tradiției Populare – data de 14.09.2017 ora 0900;
 • Referent gr. I – 1 post din cadrul Biroului Valorificarea Tradiției Populare – data de 14.09.2017 ora 12
 1. Promovare în treaptă profesională:
 • Muncitor calificat – tr. I – 1 post din cadrul Biroului Valorificarea Tradiției Populare – data de 14.09.2017 ora 1500.

Documente anexate:
Anunt promovare sef birou, referent, muncitor
Bibliografie sef birou – promovare
Bibliografie referent promovare 

Rezultat proba scrisa promovare sef birou gr.II – ora 12.00

Rezultat final promovare sef birou gr.II  – ora 12.00

Rezultat proba scrisa promovare ref.grad I – ora 15.00

Rezultat final promovare ref. grad I – ora 15.00

Rezultate practica promov. Muncitor calificat – tr. I – ora 15.00

Rezultate finale promov. Muncitor calificat – tr. I – ora 15.00


Anunț din data de 12/07/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,

Piața Traian nr. 2, Brăila,

organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant

Șef serviciu gradul I

I.Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 26 iulie 2017 ora 1600
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 27 iulie 2017 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 16 august 2017 ora 1000 – proba scrisă                                                                   18 august 2017, ora 1000 – interviu
 1. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Anunt post – Sef serviciu

Bibliografie – Sef serviciu

Rezultate selectie dosare – Sef serviciu gradul I – 27.07.2017, ora 10.30

Rezultate proba scrisa – Sef serviciu – 16.08.2017, ora 14.30

Rezultat interviu Sef serviciu – 16.08.2017, ora 15.30

Rezultat final Sef serviciu – 16.08.2017, ora 15.30


Anunț din data de 10/07/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Piața Traian nr. 2, Brăila,

organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de execuție

Referent debutant,

studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul – știinte ale comunicării, specializarea – jurnalism, comunicare și relații publice, publicitate sau științe ale informării și documentării.

I.Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 24 iulie 2017 ora 1600
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 25 iulie 2017 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 07 august 2017 ora 1000 – proba scrisă                                                                   09 august 2017, ora 1000 – interviu
 1. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Anunt posturi – 2 referenti debutanti

Bibliografie- referenti debutanti

Rezultate selectie dosare – referenti debutanti – 25.07.2017, ora 10.15

Rezultate proba scrisa – 2 posturi ref deb. um.   – 07.08.2017, ora 16.00

Rezultate interviu – 2 posturi Ref deb um. – 09.08.2017, ora 13.45

Rezultate finale – 2 posturi Ref deb um. – 09.08.2017, ora 13.45


Anunț din data de 09/06/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,  Piața Traian nr. 2, Brăila,

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție

Economist gradul II

I.Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 23 iunie 2017 ora 1400
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 26 iunie 2017 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 03 iulie 2017 ora 1000 – proba scrisă                                                                  05 iulie 2017, ora 1000 – interviu
 5. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Anunt post Economist gradul II

Bibliografie post Economist gradul II

Rezultate selectie dosare – Economist gradul II – 26.06.2017, ora 12.00

Rezultate proba scrisa – Economist gradul II – 03.07.2017, ora 15.30

Rezultat interviu – Economist gradul II – 05.07.2017, ora 11.30

Rezultat final – Economist gradul II – 05.07.2017, ora 11.30


Anunț din data de 09/06/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,  Piața Traian nr. 2, Brăila,

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție

Șofertreapta I, vechime în specialitate min. 6 ani

I. Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 23 iunie 2017 ora 1400
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 26 iunie 2017 ora 1200
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 04 iulie 2017 ora 1000 – proba scrisă                                                                 06 iulie 2017, ora 1000– interviu 
 5. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Anunt post Sofer Treapta I              

Bibliografie Sofer Treapta I        

Rezultate selectie dosare – Sofer treapta I  – 26.06.2017, ora 12.00

Rezultate proba scrisa – Sofer treapta I – 04.07.2017, ora 12.00

Rezultat interviu – Sofer treapta I – 04.07.2017, ora 13.30

Rezultat final concurs Sofer treapta I – 04.07.2017, ora 13.30


Anunț din data de 19/05/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,  Piața Traian nr. 2, Brăila,

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție

Referent debutant, studii superioare tehnice

I. Organizarea concursului
 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 07 iunie 2017 ora 1600
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 08 iunie 2017 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 19 iunie 2017 ora 1000 – proba scrisă                                                                 21 iunie 2017, ora 1000 – interviu
 1. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Anunt concurs – Referent debutant st.sup.tehnice 

Bibliografie concurs – Referent debutant st.sup.tehnice

Rezultate selectie dosare – Referent debutant st.sup.tehnice – 08.06.2017, ora 11.00

Rezultate proba scrisa – Referent debutant st.sup.tehnice – 19.06.2017, ora 15.00

 Rezultate interviu – Referent debutant st.sup.tehnice – 21.06.2017

Rezultate finale – Referent debutant st.sup.tehnice – 21.06.2017


Anunț din data de 23/02/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,
Piața Traian nr. 2, Brăila,
organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de execuție

Referent debutant,
studii superioare umaniste/relații publice-comunicare/jurnalism
– perioadă determinată 3 luni

I.Organizarea concursului

 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 09 martie 2017 ora 1600
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 10 martie 2017 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 21 martie 2017 ora 1000 – proba scrisă
                                                               23 martie 2017, ora 1000 – interviu
 5. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Referenti debutanti – 2 posturi
Bibliografie referent debutanti – 2 posturi

Rezultate selectie dosare referenti deb. umaniste_relatii publice-comunicare_jurnalism – 10.03.2017

Rezultate proba scrisa referenti deb.umaniste_re.publice-comunicare – 21.03.2017

Rezultate interviu referenti deb.umaniste_rel.publi. comunicare.jurnalism – 23.03.2017

Rezultate finale concurs referenti deb.umaniste_rel.publi. comunicare.jurnalism – 23.03.2017


Anunț din data de 23/02/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,
Piața Traian nr. 2, Brăila,
organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de execuție

Referent debutant,
studii superioare economice/marketing/tehnice
– perioadă determinată 3 luni

I.Organizarea concursului

 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 09 martie 2017 ora 1600
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 10 martie 2017 ora 1000
 3. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 ore;
 4. Concursul va avea loc în data de 20 martie 2017 ora 1000 – proba scrisă                                                              22 martie 2017, ora 1000 – interviu
 5. Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Referenti debutanti – 3 posturi
Bibliografie referent debutanti – 3 posturi

Rezultate selectie dosare referenti deb. econ._marketing_tehnice – 10.03.2017

Rezultate proba scrisa referenti deb.ec.marketing.teh. – 20.03.2017

Rezultate interviu referenti deb.econ.marketing.tehnice – 22.03.2017 

Rezultate finale concurs referenti deb.ec.marketing.tehnice – 22.03.2017


Anunț din data de 17/02/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, anunță organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad/treaptă a personalului contractual din cadrul instituției, în data de 06 martie 2017 ora 1000 la sediul instituției.

Anunt promovare 17.02.2017

Rezultate promovare – Proba scrisa – Economist gradul I – 06.03.2017

Rezultate examen promovare – Economist gradul I – 06.03.2017

Rezultate promovare – Proba scrisa – Referent specialitate grad I – 06.03.2017

Rezultate examen promovare – Referent specialitate grad I – 06.03.2017

Rezultate promovare – Proba practica – Muncitor calificat – tesator trapta I – 06.03.2017

Rezultate examen promovare – Muncitor calificat – tesator trapta I – 06.03.2017


Anunț din data de 30/01/2017

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,

Piața Traian nr.2, Brăila,
organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant

Contabil Șef gradul II

Înscrierea la concurs se va face până în data de 13 februarie 2017 ora 16.00;        Selecția dosarelor de înscriere : 14 februarie 2017 ora 10.00;                             Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 24 de ore;   Concursul va avea loc în data de  22 februarie 2017 ora 10.00 – proba scrisă;                                                               24 februarie 2017 ora 10.00 – interviu.
Termenul de depunere a contestațiilor este de max. 24 de ore, de la afișarea rezultatelor fiecărei probe.

Anunt concurs Contabil Sef
Bibliografie concurs Contabil Sef

Rezultate selectie dosare – Contabil sef – 14.02.2017
Rezultate proba scrisa Contabil Sef – 22.02.2017
Rezultat contestatie proba scrisa Contabil Sef – 23.02.2017
Rezultate interviu Contabil Sef – 24.02.2017
Rezultat final consurs Contabil Sef – 24.02.2017


Anunț din data de 15/11/2016

Actualizare din data 25/11/2016
Termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit până pe data de 05.12.2016, ora 16:00, selecția dosarelor urmând a fi făcută în data de 06.12.2016.
Anunt 2016-11-25 – prelungire-termen-dosare

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila organizează în perioada 14-20.12.2016, la sediul CJCPCT Brăila, Piața Traian nr. 2, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • Referent treapta I, studii medii arte plastice, vechime min 9 ani în muncă, proba scrisă 14.12.2016 ora 1000 și interviu 19.12.2016 ora 1000;
 • Șofer treapta I, studii medii, vechime min 6 ani în specialitate, permis conducere auto profesionist (categ. D), atestat transport persoane, proba scrisă 15.12.2016 ora 1000 și interviu 20.12.2016 ora 1000;

Dosarele se depun la Secretariatul CJCPCT Brăila (persoană de contact: Sava Mariana) până la data de 02.12.2016, ora 1400.

Termenul de depunere a contestațiilor este de 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecărei probe.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Comisiei de concurs sau la tel. 0239/614710.

Procedura de organizare a concursului este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul C.J.C.P.C.T. Brăila și pe pagina web www.centruldecreațiebrăila.ro.

Anunt-sofer-2016-00
       Rezultate selectie dosare – sofer
Anunt-referent-2016-11
       Rezultate selectie dosare – Referent treapta I
Rezultate Referent – proba scrisa
       Rezultate Referent – interviu
       Rezultate Referent Final


Anunț din data de 4/11/2016

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila organizează în perioada 05-12.12.2016, la sediul CJCPCT Brăila, Piața Traian nr. 2, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • Referent debutant, studii superioare istorie/filologie/sociologie absolvite cu diplomă de licenţă, proba scrisă 05.12.2016 ora 1000 și interviu 08.12.2016 ora 1000, – selecția dosarelor de înscriere are loc în data de 21.11.2016 ora 1000;
 • Referent gradul I, studii superioare tehnice/economice absolvite cu diplomă de licenţă, vechime min. 9 ani în specialitatea studiilor, curs de achiziții publice, proba scrisă 06.12.2016 ora 1000 și interviu 09.12.2016 ora 1000 , – selecția dosarelor de înscriere are loc în data de 21.11.2016 ora 1200;
 • Șef birou gradul I, studii superioare tehnice/economice absolvite cu diplomă de licenţă, vechime în muncă min. 9 ani, permis conducere categ. B, proba scrisă 07.12.2016 ora 1000 și interviu 12.12.2016 ora 1000, – selecția dosarelor de înscriere are loc în data de 21.11.2016 ora 1400.

Dosarele se depun la Secretariatul CJCPCT Brăila (persoană de contact: Sava Mariana) până la data de 18.11.2016, ora 1400.

Anunt referent debutant
       Rezultate selectie dosare debutant
       Rezultate proba scrisa referent-debutant
       Rezultate interviu referent-debutant
       Rezultate finale referent-debutant
Anunt referent
      Rezultate selectie dosare referent
      Rezultate proba scrisa referent grad I
Rezultate interviu – referent grad I
      Rezultate finale – referent grad I
Anunt post sef birou
      Rezultate selectie dosare sef birou
      Rezultate proba scrisa – sef birou
      Rezultate interviu  – sef birou
      Rezultate finale  – sef birou


8/4/2016

Rezultatele finale pentru posturile scoase la concurs

8/4/2016

Rezultatele interviului pentru posturile scoase la concurs

5/4/2016

Rezultate la probele scrise pentru posturile scoase la concurs

Interviurile vor avea loc joi, 7 aprilie 2016, ora 10, la sediul institutiei.

28/3/2016

Rezultate selecție dosare pentru posturile scoase la concurs:

11/03/2016

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila organizează în data de 04.04.2016, ora 10 – proba scrisă și în data de 07.04.2016, ora 10 proba practică/interviu la sediul CJCPCT Brăila, Piața Traian nr. 2, în  conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
Condiții generale și specifice:

 • Artist-plastic – studii superioare artistice, vechime min. în specialitatea studiilor 10 ani.
 • Editor-imagine-II – studii superioare tehnice/jurnalism, vechime min. în specialitatea studiilor 6 ani;
 • Sofer-I – studii medii, vechime min. în specialitate 6 ani, atestat transport persoane, permis conducere auto profesionist.
 • Muncitor-calificat-I – instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze: studii medii, vechime min. în specialitate 9 ani.
 • Muncitor-calificat-II – femeie de serviciu: studii medii/generale, vechime min. în muncă 6 ani.

Termenul de depunere a contestațiilor este de 24 de ore, de la afișarea rezultatului fiecarei probe.
Dosarele se depun la Secretariatul CJCPCT Brăila (persoană de contact: Sava Mariana) până la data de 25.03.2016, ora 1600. Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Comisiei de concurs sau la tel. 0239/614710 (int. 104).{:}{:en}Human resources page – check romanian version for informations.{:}