Resurse umane

Lista functiilor 28.09.2018


ANUNȚ din 04.04.2018

Având în vedere art. 41-45 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

În temeiul prevederilor art. 31, art. 39 alin (1) și (2), art. 10 din Legea – cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, anunță organizarea și desfășurarea examenelor de promovare în grad/treaptă a personalului contractual din cadrul instituției, în data de 23 aprilie 2018 la sediul instituției, astfel:

  1. Promovare în grad profesional:
  • Referent gr. I – 3 posturi din cadrul Serviciului Spectacole, Proiecte, Consiliere – Mediere – data de 23.04.2018 ora 1000.

Anunt promovare gr I

Bibliografie ref I

Rezultate proba scrisă Ref.grad I

Rezultate finale promovare Ref.grad I


lista salarii 30 martie 2018